wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

На 29.06.2020 в студиото на предаването Лято с БНТ гост беше проф. Яна Топалова, координатор на Центъра по компетентност "Clean&Circle". 

В разговора бяха засегнати теми като качеството на водата, която пием и как се определя то. Коя вода е чиста? Коя вода е годна за пиене и е добра за нашето тяло?

За научния капацитет на Центъра по компетентност проф. Топалова сподели, че в него са ангажирани 80 учени, които холистично работят в направленията води, енергия и управление на отпадъци чрез развитие на чисти технологии, в които са ангажирани млади специалисти. С това Центърът за компетентност ще се превърне в европейски научен хъб, чийто резултати да достигат до широка аудитория чрез информационни кампании и проекти за обществеността.

И в заключение посланието, което в деня на 120-годишнината от рождението на Антоан дьо Сент Екзюпери, проф. Яна Топалова отправя извън ефир е:

"Вода! Ти нямаш нито вкус, нито цвят, нито мирис!
Човек не може да те опише, а само те вкусва, без да те проумява.
Ти не си необходимост за живота, ти си ... самият живот!"

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 декември 2018 г. проект „Чисти технологии за ...
Проектът за изграждане и развитие на Център за ...