wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Центърът по компетентност Clean & Circle, заедно с Катедрата по Обща и приложна хидробиология, отбелязаха Международния ден на водата зa 2024 г. с мото „Вода за мир“. Тази година фокусът на нашите усилия беше насочен към най-младите – деца, ученици и студенти. Събитието включваше участие в научно-популярно изследване на различни типове води от ученици и студенти. По време на събитието бяха наградени и най-добрите рисунки в отделните категории от Конкурса за рисунки организиран от ЦК „Clean & Circle“. Бяха отличени и рисунките от проведеното онлайн гласуване. В публикацията можете да откриете и рисунките на наградените в отделните категории.

Специално беше отличена и рисунката на Елица Христова от 7 СОУ, която имаше и емоционално послание във връзка с Деня на водата, с което Ви поздравяваме:

Здравейте, 

казвам се Елица Христова, и това е моята рисунка, изобразяваща птица, която лети над езеро леко и свободно. Нейните криле се разпростират към небето, а нейната грация придава усещане за хармония и спокойствие. Водната повърхност, отразяваща небето на езерото е тиха и спокойна.

Птицата е символ на надеждата и мира, тъй като тя представлява свободата да се стремим към нови висоти и да надникваме в бъдещето с оптимизъм. Нейният полет над езерото може да ни напомни за потенциала на хармонията и спокойствието, които можем да постигнем, когато ние като общество се стремим към мир и сътрудничество.

Водата е символ на живота и възможността за ново начало. Езерото служи като източник на вдъхновение и надежда, като представя възможността за възстановяване на баланса и хармонията както в природата, така и в човешките отношения.

Така, рисунката на птицата, която лети над езеро, не само пресъздава красотата на природата, но и носи в себе си съобщение за надежда, мир и спокойствие, които могат да бъдат намерени във връзка на водата с природата.

 

Elitsa Hristova

 

Снимка 1: Елица Христова /3 място в категория 11-18 г./

Snimka 2

Снимка 2: Награждаване в конкурса за рисунка „Вода за мир“

 

Snimka 3

Снимка 3: Снимки от научно-популярно изследване на различни типове води от ученици и студенти

 

Niya

Снимка 4: 1 място в категория 11-18 г. /Ния К./

 

Snimka 5

Снимка 5: 2 място в категория 11-18 г.

 

Snimka 6

Снимка 6: 1 място в категория до 10 г. /Габриела Г./

 

Snimka 7

Снимка 7: 2 място в категория до 10 г. /Мартин Т./

 

Snimka 8

Снимка 8: 3 място в категория до 10 г. /Кубрат И./

Snimka 9

Снимка 9: Награда на публиката в категория 11-18 г. /Божидара Н./

Snimka 10

Снимка 10: Награда на публиката в категория до 10 г. /Валентина Х./

 

Snimka 11

Снимка 11: Награда на публиката в категория до 10 г. /Божидара Д./

 

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...