wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е домакин на международната конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика". Събитието беше тържествено открито от ректора на СУ проф. дфн. Анастас Герджиков, а поздравителни адреси изпратиха Министерството на образованието, Столична община, Представителството на Европейската комисия, Селскостопанска академия и други.

Прочети още...

Софийският университет "Св. Климент Охридски" ще бъде домакин на международната конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика". Събитието, което се провежда на 5 и 6 юли 2023 г. в Аулата на Ректората на Университета, вече привлече голям интерес, като броят на регистрираните участници вече надхвърля 100. Очаква се и още толкова да се присъединят към събитието с опцията за регистрация на място.

Прочети още...

Центърът за компетентност Clean&Circle спечели престижното второ място в световния конкурс Triple E Awards в категорията „Иновационна екосистема на годината“.

Прочети още...

В началото на седмицата от 17.06. до 20.06. 2023 г. делегация от Университета Тонджи /Шанхай/ посети СУ „Св. Климент Охридски“ и Център по компетентост „Clean & Circle“ във връзка с проект по билатерално двустранно сътрудничество от Фонд Научни Изследвания - „Изследване на микробиома при производството на биогаз от органична фракция на твърди битови отпадъци“.

Прочети още...

Гл .ас. Александрина Костадинова от Лесотехническия университет разказа повече за проекта Clean&Circle в интервю пред ТВ Струма. Тя сподели някои от новите научни решения, които проектът разработва и прилага в България, както и за номинацията ни в престижния конкурс "Triple E Awards", където сме сред финалистите в категория Иновационна екосистема на годината. 

Прочети още...

Софийският университет "Св. Климент Охридски" ще бъде домакин на международната конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика". Събитието ще се проведе на 5 и 6 юли 2023 г. в Аулата на Ректората на Университета.

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...