wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

Казвам се Добрил Жеков Вълчев и съм инженер по водоснабдяване, канализация и пречистване на води, като завърших своята магистратура в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) през 2016 г. Юли месец тази година защитих успешно докторската си дисертация на тема „Алги-базирани технологии за пречистване на отпадъчни води“, отново в УАСГ. Към момента работя като млад учен по проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle). Също така се занимавам и с проектантска дейност във ВиК сектора.

Прочети още...

От 5-и до 8-и октомври в Спа хотел Клептуза, Велинград се проведе научна конференция "Екологични продукти за здравето". Организатори на събитието са Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина”, финансирана от Министерството на образованието и науката и Центърът по компетентност "Clean&Circle".

Прочети още...

На 16 юли 2020 г. в он лайн формат се проведе Световното кафене за зелен рестарт с участието на експерти от Центъра по компетентност "Clean&Circle"

Прочети още...

На 29.06.2020 в студиото на предаването Лято с БНТ гост беше проф. Яна Топалова, координатор на Центъра по компетентност "Clean&Circle". 

Прочети още...

В партньорство с Фондация "Детски книги" ЦК "Clean&Circle" отбелязва Международния ден на биоразнообразието.

Прочети още...

Радослав Тонев и Добрил Вълчев са сред финалистите в „Лаборатория за слава FameLab 2020“

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

You are cordially invited to participate in the ...
На 7-и юни Центърът за компетентност „Clean & ...
Центърът по компетентност “Clean&Circle” ...