wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

Центърът по компетентност Clean & Circle посвети седмица на Световния ден на Околната среда, като студенти от специалността „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ и магистърска програма „Екологична биотехнология“ представиха в няколко поредни дни своите екопроекти, свързани с иновации в биотехнологичното предприемачество. Акцентът беше поставен върху иновации в сферата на дълбоките биотехнологии за решаване на климатични екологични проблеми в технологизирани екосистеми управлявани от човека.

Прочети още...

Софийският университет "Св. Климент Охридски" едновременно утвърждава своята позиция като един от водещите университети в света и продължава да подобрява рейтинга си в публикуваната днес класация на Impact Rankings 2023, проведена от Times Higher Education (THE). За пета поредна година университетът е класиран в тази престижна класация и заема мястото си в групата от 601-800 университета, включени в рейтинга от общо 1591 университета в света.

Прочети още...

Clean&Circle за поредна година ще се присъедини към Софийския фестивал на науката. От 11 до 14 май, наши експерти ще бъдат в София Тех Парк, където ще разкажат повече за научноизследователската и иновационна дейност в областта на опазването на околната среда, устойчивото развитие и кръговата икономика. Clean&Cirlce ще бъде част от демонстрационния щанд фестивала, който е едно от най-големите събития, посветени на науката и технологиите в България.

Прочети още...

На последното заседание на Академичния съвет, професор д-р Румяна Джингова-Костадинова от Факултета по химия и фармация бе отличена с Почетния знак "Св. Климент Охридски" със синя лента за нейните високи постижения в преподавателската и научноизследователската дейност. Професор Джингова-Костадинова получи наградата от заместник-ректора на Софийския университет, доцент д-р Георги Вълчев.

Прочети още...

На 26 април Центърът по компетентност „Clean & Circle“ и Биологическият факултет на Софийския университет посрещна експерти от Европейската комисия във връзка със синергията между програмите. Координаторът на проекта проф. дбн. Яна Топалова показа развиваща се екосистема в областта на чистите технологии и устойчивата околна среда с подход STEM в създаването на високи и дълбоки технологии за устойчива околна среда обучението на студенти. Проф. Топалова презентира и идеите на създадените технологии, които са с различна степен на технологична готовност в ЦК "Clean&Circle".

Прочети още...

На 31 март, петък, в Интер Експо Център в София се проведе Международната конференция "Строителните отпадъци като ресурс". В програмата бяха включени три панела, посветени на нормативната уредба и възможностите за оползотворяване на строителните отпадъци.  Центърът за компетентност Clean&Circle беше съорганизатор на събитието, което се проведе в рамките на Архитектурно-строителната седмица в България.

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...