wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

You are cordially invited to participate in the Tenth International Workshop & Summer School on Plasma Physics at Black Sea from Monday, 4th to Sunday, 10th July 2022.

Прочети още...

На 7-и юни Центърът за компетентност „Clean & Circle” ще отбележи Световния ден на околната среда с празнично събитие. Домакин на събитието ще бъде един от партньорите в проекта – Лесотехническия университет. Тази година посланието е „Само една Планета“ с цел да привлече вниманието към опазването на все още единственото обитаемо кътче от Космоса, което познаваме.

Прочети още...

В съвместен проект между СУ „Св. Климент Охридски“ чрез Центъра по компетентност “Clean & Circle” и „Софийска вода“ АД, част от международната група VEOLIA, световен лидер в управлението на ресурси, беше разработен метод за изследване на количеството на SARS-CoV-2 в отпадъчните води на гр. София. По примера на редица държави /Франция, Германия, Австрия, Гърция/, които определят равнищата на заболеваемост не само спрямо данните от клиничните проби, но и по битово-отпадъчните води, вече и в София ще се прилага тази мярка.

Прочети още...

На 23 март 2022 г. Центърът за компетентност ‘Clean & Circle’ проведе церемония „първа копка“ на технологичната си сграда, разположена в кампуса в кв. „Лозенец“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, водещ партньор в проекта, в съседство с Физическия факултет, Факултета по математика и информатика и с Факултета по химия и фармация, както и още два Центъра за компетентност.

Прочети още...

Известно е, че България е богата на минерални извори страна и развитието ѝ като балнеолечебен център е от ключово значение за бизнеса и развитието на регионите в страната. Свойствата на минералните води в Община Велинград и изследването на активните вещества в тях стават обект на съвместната дейност на научния екип на Института по органична химия с център по фитохимия на БАН, партньор към Центъра по компетентност Clean & Circle и на Община Велинград.

Прочети още...

Целта за постигане на кръгова икономика с нулево замърсяване мотивира експертите от европейския проект PROMISCES да обединят усилия за разработването на иновативни решения за отстраняване на замърсителите от околната среда. Партньорите в проекта подписаха договор за 12 милиона евро с Европейската комисия, с което PROMISCES става част от Европейската Зелена сделка.

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът за компетентност Clean & Circle ...
Обучение „Модули на съвременна технология и ...
На 8-и и 9-и октомври 2022 г. в София Тех Парк се ...