wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

Центърът за компетентност Clean&Circle е класиран сред финалистите в категорията "Иновационна екосистема на годината" на престижния конкурс Triple E Awards 2023. Това е голямо признание за усилията на Clean&Circle да създаде иновативна екосистема за устойчиво развитие.

Прочети още...

На 16 март 2023 г. (четвъртък), студенти от Лесотехнически университет – София и СУ „Св. Климент Охридски“ ще посетят лабораториите на Центъра за компетентност Clean&Circle в Биологическия факултет на Софийския университет и в Университета по архитектура,  строителство и геодезия (УАСГ).

Прочети още...

В последния ден на месец февруари беше излята и последната бетонна плоча най-новата сграда в кампус „Лозенец“. В духа на добрите строителни традиции, координаторът на центъра за компетентност Clean&Circle – проф. дбн Яна Топалова, заедно с ръководителя на строителната площадка на новостроящата се сграда инж. Сашко Иванов издигнаха българския национален флаг на най-високата точка на строителния обект.

Прочети още...

Институтът по органична химия с център по фитохимия – БАН се включи за четвърти път в Световната женска закуска (Global Womens Breakfast), организирана от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC). Събитието се проведе на 16 февруари, а учени от института представиха резултати от изследвания в рамките на Центъра за върхови постижения, двата Центъра за компетентност, Националната научна инфраструктура „ИНФРАМАТ” и трите Национални научни програми, в които участва ИОХЦФ-БАН.

Прочети още...

Clean&Circle се включи в организирания от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) бизнес форум на тема: "Заедно за по-малко CO2 емисии". Събитието се проведе в Иновационния форум "Джон Атанасов" в София Тех Парк, под патронажа на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова.

Прочети още...

Метод за откриване на вируса SARS-CoV-2 в отпадъчните води, разработен по проект „CoV-Water”, получи световна популярност, след като престижното швейцарско издание „Water” публикува обширна статия за него. Методът беше разработен от експерти на „Софийска вода“, част от Веолия, в партньорство с Лабораторията по Екологична биотехнология, Катедра „Обща и приложна хидробиология“, Биологически факултет, СУ чрез Центъра по компетентност Clean&Circle.

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...