wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

Центърът за компетентност Clean&Circle започна 2023 година със серия от срещи, с които да представи своя план за работа през настоящата година. Тя е и последна и ключова за успешното завършване на проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, в рамките на който е създаден центъра.

Прочети още...

На 14.02.2023 (вторник) от 10:30 ч. до 12:00 ч. Институтът по органична химия с Център по фитохимия-БАН ще се включи в ежегодно провежданата среща под егидата на IUPAC „Global Women`s Breakfast“.

Прочети още...

В интересно интервю за платформата MOVE.BG, координаторът на проекта Clean&Circle проф. дбн Яна Топалова представи работата на центъра и перспективите пред кръговата икономика и устойчивото развитие. Интервюто е от ноември 2022 и част от поредицата "Мисия енергиен преход на MOVE BG"

Прочети още...

През януари един от ключовите участници в центъра за компетентност „Clean&Circle” - Лесотехническият университет в София -  отбеляза своя 70 годишен юбилей като самостоятелно висше училище.

Прочети още...

Първа среща между Центъра по компетентност „Clean&Circle” и водещият военен завод „Арсенал“ АД се проведе онлайн в платформата Zoom на 14 декември. Повод за разговора бяха намеренията на компанията да инвестира дългосрочно в технологии за пречистване на водите, генерирани в производствения процес. От страна на Арсенал АД в разговорa участваха Владимир Чучумишев, ръководител „Технически развитие“, както и Петя Папазова, ръководител на отдел „Екология“. Clean&Circle беше представен от екипа за управление на центъра.

Прочети още...

На 29.11.2022 г. в с. Старозагорски бани се състоя среща на центровете за компетентност и центровете за върхови постижения с регионалния бизнес по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ (ОП „НОИР“) 2014-2020. На срещата беше представена обща информация за центровете, финансирани по ОП „НОИР“ 2014-2020 и възможности за сътрудничество с бизнеса и между изградените инфраструктури през програмен период 2021-2027.

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...