wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

В последния ден на месец февруари беше излята и последната бетонна плоча най-новата сграда в кампус „Лозенец“. В духа на добрите строителни традиции, координаторът на центъра за компетентност Clean&Circle – проф. дбн Яна Топалова, заедно с ръководителя на строителната площадка на новостроящата се сграда инж. Сашко Иванов издигнаха българския национален флаг на най-високата точка на строителния обект.

Прочети още...

Институтът по органична химия с център по фитохимия – БАН се включи за четвърти път в Световната женска закуска (Global Womens Breakfast), организирана от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC). Събитието се проведе на 16 февруари, а учени от института представиха резултати от изследвания в рамките на Центъра за върхови постижения, двата Центъра за компетентност, Националната научна инфраструктура „ИНФРАМАТ” и трите Национални научни програми, в които участва ИОХЦФ-БАН.

Прочети още...

Clean&Circle се включи в организирания от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) бизнес форум на тема: "Заедно за по-малко CO2 емисии". Събитието се проведе в Иновационния форум "Джон Атанасов" в София Тех Парк, под патронажа на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова.

Прочети още...

Метод за откриване на вируса SARS-CoV-2 в отпадъчните води, разработен по проект „CoV-Water”, получи световна популярност, след като престижното швейцарско издание „Water” публикува обширна статия за него. Методът беше разработен от експерти на „Софийска вода“, част от Веолия, в партньорство с Лабораторията по Екологична биотехнология, Катедра „Обща и приложна хидробиология“, Биологически факултет, СУ чрез Центъра по компетентност Clean&Circle.

Прочети още...

Центърът за компетентност Clean&Circle започна 2023 година със серия от срещи, с които да представи своя план за работа през настоящата година. Тя е и последна и ключова за успешното завършване на проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, в рамките на който е създаден центъра.

Прочети още...

На 14.02.2023 (вторник) от 10:30 ч. до 12:00 ч. Институтът по органична химия с Център по фитохимия-БАН ще се включи в ежегодно провежданата среща под егидата на IUPAC „Global Women`s Breakfast“.

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...