wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

На 18 ноември в Президенството на Република България беше проведена 41-вата церемония по вписване в „Златната книга“ на Патентното ведомство. На нея бяха отличени най-изявените български изобретатели и откриватели. Проф. дхн Павлина Долашка /водещ учен на ИОХЦФ-БАН в Център по компетентност Clean & Circle/ беше отличена като откривател с вписването в "Златната книга" на Патентното ведомство.

Прочети още...

С много активни темпове продължава строежа на новата сграда на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци и енергия за кръгова икономика“ в кампус Лозенец на СУ „Св. Климент Охридски“.

Прочети още...

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ като водещ партньор в Центъра по компетентност Clean&Circle и Софийска вода АД, част от Веолия участваха в среща между НАУКАТА и БИЗНЕСА за споделяне на работещи, добри практики в трансфера на технологии в индустрията.

Прочети още...

Изследователи от Центъра по компетентност Clean & Circle участваха в ежегодната Научна конференция Климентови дни 2022 в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Прочети още...

В духа на днешния светъл празник на всички просветители и книжовници, споделяме видео от участието на гл. ас. д-р Ивайло Йотинов от Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и изследовател от Центъра за компетентност Clean & Circle в Конференция по случай 135 години години от създаването на СУ "Васил Левски" в гр. Карлово. В своето участие, младият учен разказа за своя път, извървян от гимназията, през следването и академичното и научното си развитие.

Прочети още...

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 26.10.2022 г. проф. дбн Яна Топалова – координатор на проекта беше удостоена с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Отличието ѝ беше връчено от Ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков за приноса й за развитието на Софийския университет и за издигане на биологичната наука на равнище – технологии и реализация в бизнеса.

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...