wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

Наука и бизнес обединяват усилия в търсенето на успешни зелени решения.

Центърът по компетентност “Clean&Circle” ще представи научната инфраструктура, иновативни методи и технологии за пречистване на водите чрез примери за добра практика на сътрудничество с бизнеса, без негативен отпечатък върху околната среда и с устойчиви екологични и икономически резултати. Събитието се организира от „Софийска вода“ АД, част от Веолия, асоцииран партньор на Центъра по компетентност “Clean&Circle”, по случай Международния ден за опазване на околната среда.

Прочети още...

Колектив от Университета Проф. Асен Златаров с ръководител Проф. Валентин Ненов разработи и патентова иновативна техника за НЕУТРАЛИЗИРАНЕ И ИНХИБИРАНЕ НА СВОБОДНИ РАДИКАЛИ.

Прочети още...
Предстои ХI 
Софийски фестивал на науката / Sofia Science Festival
, който събира изключителна плеяда от учени от България и 12 страни по света, сред които водещи световни експерти.
Прочети още...

Ценим водата! Valuing Water е темата на ООН за Световния ден на водата през 2021г. Центърът по компетентност „Clean&Circle“ съвместно със Софийска вода, част от Веолия, заставаме зад този призив и заедно представяме 5 ефективни научни решения за водата и опазването ѝ.

Прочети още...

Казвам се Добрил Жеков Вълчев и съм инженер по водоснабдяване, канализация и пречистване на води, като завърших своята магистратура в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) през 2016 г. Юли месец тази година защитих успешно докторската си дисертация на тема „Алги-базирани технологии за пречистване на отпадъчни води“, отново в УАСГ. Към момента работя като млад учен по проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle). Също така се занимавам и с проектантска дейност във ВиК сектора.

Прочети още...

От 5-и до 8-и октомври в Спа хотел Клептуза, Велинград се проведе научна конференция "Екологични продукти за здравето". Организатори на събитието са Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина”, финансирана от Министерството на образованието и науката и Центърът по компетентност "Clean&Circle".

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът за компетентност Clean & Circle ...
Обучение „Модули на съвременна технология и ...
На 8-и и 9-и октомври 2022 г. в София Тех Парк се ...