wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

На 16 юли 2020 г. в он лайн формат се проведе Световното кафене за зелен рестарт с участието на експерти от Центъра по компетентност "Clean&Circle"

Прочети още...

На 29.06.2020 в студиото на предаването Лято с БНТ гост беше проф. Яна Топалова, координатор на Центъра по компетентност "Clean&Circle". 

Прочети още...

В партньорство с Фондация "Детски книги" ЦК "Clean&Circle" отбелязва Международния ден на биоразнообразието.

Прочети още...

Радослав Тонев и Добрил Вълчев са сред финалистите в „Лаборатория за слава FameLab 2020“

Прочети още...

Лесотехническият университет завърши оборудването на две лаборатории, в които развива учебна, научно-изследователска и диагностична дейност.

Прочети още...

Екипът на проф. Павлина Долашка и проф. Нарцислав Петров от Института по органична химия с център по фитохимия – БАН, партньор в проекта за изграждане на Център по компетентност „Clean&Circle”, разработи маски с активен въглен за предпазване от Covid-19.

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът за компетентност Clean & Circle ...
Обучение „Модули на съвременна технология и ...
На 8-и и 9-и октомври 2022 г. в София Тех Парк се ...