wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

На 8-и и 9-и октомври 2022 г. в София Тех Парк се проведе 12-то издание на Софийския фестивал на науката. Центърът за компетентност „Clean & Circle” представи своите разработки на публиката на фестивала с лекция и демонстрационен щанд.

Прочети още...

На 29 и 30 август 2022 г. в София Тех Парк, България беше проведена “8-та конференция на страните от Черноморския регион”, организирана от İKSAD института, Турция и Института по органична химия с център по фитохимия, Българска академия на науките.

Прочети още...

За десети път International Workshop and Summer School on Plasma Physics събра утвърдени и млади учени, докторанти и пост-докторанти от Белгия, България, Чехия и Япония.

Прочети още...

Денят на околната среда, който през 2022 г. е под мотото „Само една планета“, бе отбелязан тържествено в Лесотехническия университет (ЛТУ), съобщиха от учебното заведение.

Прочети още...

You are cordially invited to participate in the Tenth International Workshop & Summer School on Plasma Physics at Black Sea from Monday, 4th to Sunday, 10th July 2022.

Прочети още...

На 7-и юни Центърът за компетентност „Clean & Circle” ще отбележи Световния ден на околната среда с празнично събитие. Домакин на събитието ще бъде един от партньорите в проекта – Лесотехническия университет. Тази година посланието е „Само една Планета“ с цел да привлече вниманието към опазването на все още единственото обитаемо кътче от Космоса, което познаваме.

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...