wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

Центърът по компетентност Clean & Circle, заедно с Катедрата по Обща и приложна хидробиология, отбелязаха Международния ден на водата зa 2024 г. с мото „Вода за мир“. Тази година фокусът на нашите усилия беше насочен към най-младите – деца, ученици и студенти. Събитието включваше участие в научно-популярно изследване на различни типове води от ученици и студенти. По време на събитието бяха наградени и най-добрите рисунки в отделните категории от Конкурса за рисунки организиран от ЦК „Clean & Circle“. Бяха отличени и рисунките от проведеното онлайн гласуване. В публикацията можете да откриете и рисунките на наградените в отделните категории.

Прочети още...

Тази година по случай Световния ден на водата /22 Март/ Центъра по Компетентност „Clean & Circle“ организира Конкурс за детска рисунка на тема „ВОДА ЗА МИР“.

Tемата на Световния ден на водата през 2024 г. е „ВОДА ЗА МИР“. Тазгодишният Световен ден на водата, всички ние трябва да се обединим около водата и да използваме водата за мир, като поставим основите на едно по-стабилно и проспериращо бъдеще.

Прочети още...

На 11 януари 2024 г. в сградата на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе първата за годината среща на водещите изследователи от центъра за компетентност Clean&Circle.

Прочети още...

Премиерът акад. Николай Денков откри новата сграда на Центъра за компетентност "Clean&Circle, която се намира в кампус "Лозенец" на Софийския университет„Св. Климент Охридски“. Общата стойност на проекта възлиза на над 23 милиона лева. Министър-председателят подчерта, че за него е удоволствие да присъства на подобни събития. „Знам с колко много трудности трябваше да се справят хората, ангажирани с този проект. От една страна, учените трябва да усвояват нови знания и умения, за да се адаптират към непрекъснатите препятствия, които се появяваха, и съответно да намерят вариант да работят заедно с институциите, за да има положителен резултат. Огромни благодарности за усилията, които вложихте“, обърна се премиерът Денков към създателите на проекта и учените в Софийския университет.

Прочети още...

Центърът за компетентност „Clean&Circle”, създаден по проект BG05M2OP001-1.002-0019-С07 "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" вече може да се похвали с новоизградена сграда, в която ще се помещават лаборатории и оборудване, което ще позволи на българските учени да извършват изследвания на световно ниво. Официалната част на церемонията ще започне от 10:00 часа на 21 декември.

Прочети още...

На 23.11.2023 г. в Аулата на ЛТУ тържествено се отбелязаха 50 години от началото екологичното образование в България. Лесотехническият университет  е първото висше учебно заведение, което  поставя началото на екологичното образование в България, а това е на 30.03.1973 г., с разпореждане на тогавашния Комитет за технически прогрес и висше образование. Това е една година след Стокхолмската конференция по обкръжаваща среда и две години преди Първата междуправителствена конференция за образование по екология и опазване на природната среда.

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...