wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

Интересна и ползотворна среща на водещите изследователи в Clean&Circle се проведе в петък (13.10) в Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". От презентацията на проф. дбн Яна Топалова пред борда, статна ясно, че центърът е на финалната права сме с редица дейности, заложени в проекта за периода от 2018 до 2023 година. Напредват както строителството на сградата на Центъра в кампуса на СУ в Лозенец, така и процесът по трансфер на технологии от лабораториите към бизнеса. Последните месеци преди отчитането на проекта ще бъдат критично важни за Clean&Circle и сега работата по всички направления трябва да бъде по-интензивна.

Прочети още...

На 28-29 септември Университетът по архитектура, строителство и геодезия беше домакин на важно събитие - работна среща с професор Матиас Цеснер от Техническия университет във Виена, който също така е водещ експерт в областта на Clean&Circle - чисти технологии и кръгова икономика. Това събитие представляваше уникална възможност за българските учени и експерти да се запознаят с последните постижения и методи, прилагани в европейския контекст по отношение на управлението на ресурсите и оползотворяването на отпадъци.

Прочети още...
През септември Велинград стана домакин на международната конференция "Чиста природа за здравето", организирана от Института по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките (БАН) в рамките на проекта Clean&Circlе. Конференцията беше възможна и благодарение на съдействието на община Велинград и активната подкрепа на местните власти. Прочети още...

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е домакин на международната конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика". Събитието беше тържествено открито от ректора на СУ проф. дфн. Анастас Герджиков, а поздравителни адреси изпратиха Министерството на образованието, Столична община, Представителството на Европейската комисия, Селскостопанска академия и други.

Прочети още...

Софийският университет "Св. Климент Охридски" ще бъде домакин на международната конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика". Събитието, което се провежда на 5 и 6 юли 2023 г. в Аулата на Ректората на Университета, вече привлече голям интерес, като броят на регистрираните участници вече надхвърля 100. Очаква се и още толкова да се присъединят към събитието с опцията за регистрация на място.

Прочети още...

Центърът за компетентност Clean&Circle спечели престижното второ място в световния конкурс Triple E Awards в категорията „Иновационна екосистема на годината“.

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...