wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Събития

По време на тазгодишното издания на Софийския фестивал на науката редица участници представиха свои иновационни разработки. Събитието събра водещи  изследователи от различни области, които споделиха своите новаторски идеи и постижения с публиката. Както всяка година, представителите на ЦК „Clean&Circle” се включиха активно в изложението.

Прочети още...

Ученици от столичното 75-то ОУ "Тодор Каблешков" имаха възможността да посетят Института по органична химия с център по фитохимия, който е част от Българската академия на науките и е сред най-активните партньори в проекта "Clean&Circle". Децата бяха посрещнати от екипа на ИОХЦФ начело с директора на института, проф. д-р Ваня Куртева и други водещи учени.

Прочети още...

Центърът за компетентност Clean & Circle обявява записване за акселераторската си програма за 8-и ноември 2022 г. с обучение „От верифицирана технология към бизнес план”.

Прочети още...

Обучение

„Модули на съвременна технология и биотехнология: съоръжение, биологични системи, параметри на технологиите, системи за контрол и управление“

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...