wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Събития

На 8-и и 9-и октомври 2022 г. в София Тех Парк се проведе 12-то издание на Софийския фестивал на науката. Центърът за компетентност „Clean & Circle” представи своите разработки на публиката на фестивала с лекция и демонстрационен щанд.

Прочети още...

August 29-30, 2022 Sofia,Bulgaria

Bulgarian Academy of Sciences Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry

in cooperation with the Centre of Competence "Clean&Circle" https://www.blackseacountries.org/conference

Прочети още...

You are cordially invited to participate in the Tenth International Workshop & Summer School on Plasma Physics at Black Sea from Sunday, Monday, 4th to Sunday, 10th July 2022.

Прочети още...

На 7-и юни Центърът за компетентност „Clean & Circle” ще отбележи Световния ден на околната среда с празнично събитие. Домакин на събитието ще бъде един от партньорите в проекта – Лесотехническия университет. Тази година посланието е „Само една Планета“ с цел да привлече вниманието към опазването на все още единственото обитаемо кътче от Космоса, което познаваме.

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...