wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

  • Най-добра иновационна екосистема в Европа
  • Модернизиране на съществуващи лаборатории
  • Закупуване на високо-технологична апаратура
  • Чисти технологии
  • Кръгова икономика: керамика от отпадъци
  • Строителство на нова сграда на центъра за компетентност

Акценти

22/09/2023
През септември Велинград стана домакин на международната конференция "Чиста природа за здравето", организирана от ...
5/07/2023

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е домакин на международната конференция "Чисти технологии за устойчива ...

Hide Main content block

Иновации, научно-изследователски и развойни дейности

Struktura

Видео към проекта

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...
По време на тазгодишното издания на Софийския ...