wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Наука и бизнес обединяват усилия в търсенето на успешни зелени решения.

Центърът по компетентност “Clean&Circle” ще представи научната инфраструктура, иновативни методи и технологии за пречистване на водите чрез примери за добра практика на сътрудничество с бизнеса, без негативен отпечатък върху околната среда и с устойчиви екологични и икономически резултати. Събитието се организира от „Софийска вода“ АД, част от Веолия, асоцииран партньор на Центъра по компетентност “Clean&Circle”, по случай Международния ден за опазване на околната среда.

Кога: 7 юни 2020 г., 16.00-17.30 ч.

Zoom линк към събитието: https://us02web.zoom.us/j/89967648715

Линк към събитието във фейсбук: https://www.facebook.com/events/1927639207399726?ref=newsfeed

„Това е нашето време“ е мотото на ООН за Международния ден за опазване на околната среда тази година.

„От 0 % отпадък до 100 % енергия. Решения за бъдещето.“ е онлайн конференция, посветена на Кръговата икономика и Международния ден за опазване на околната среда (5 юни). На 7 юни 2021 г. заедно ще разгледаме екологичните начини, чрез които да трансформираме икономиката във фактор за устойчивото развитие на средата ни.

Участниците в събитието:

координаторът на Центъра по компетентност "Clean&Circle" – проф. Яна Топалова и д-р Елица Пеева (изследовател в Центъра по компетентност "Clean&Circle" и Физически факултет, СУ)

Те ще представят възможностите на проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ чрез научната инфраструктура и разработените иновативни методи, които могат да променят бъдещето в пречистването на водите и превръщането на отпадъците в ценни ресурси и енергия.

„Нашите действия и верую са „науката, образованието, бизнесът ЗАЕДНО създаваме новите технологии и новите хора“ в полза на здравето на планетата сега и в бъдеще.“ – споделя проф. Топалова.

Представители на Веолия България/„Софийска вода“, част от Веолия;

Финалисти от Innovation Starter Accelerator;

Иновативни компании с умни решения за града

 

Темите на конференцията включват:

Как градът става все по-умен и чист?

Кои са иновациите, които могат да променят бъдещето?

Какво може да направи бизнесът, както и всеки от нас за благоденствието на хората на по-чиста и здрава планета?

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...
По време на тазгодишното издания на Софийския ...