wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

С много активни темпове продължава строежа на новата сграда на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци и енергия за кръгова икономика“ в кампус Лозенец на СУ „Св. Климент Охридски“.

Това установи координаторът на проекта проф. Яна Топалова при направена проверка на строителната площадка. Ръководителят на строителната площадка увери, че с наемането на най-съвременната кофражна система /Пери/ вдигането и на последната плоча на сградата ще бъде постигнато в максимално кратки срокове, преди настъпването на зимния сезон. С всеки изминал ден, сдобиването на СУ „Св. Климент Охридски“ и партньорите по проекта с най-модерния център за чисти технологии на Балканския полуостров /или Югоизточна Европа/ става все по-реално, както и сбъдването на мечта за едно цяло поколение специалисти, създаващи екологични биотехнологии и чисти технологии. Крайната цел е сграда, работеща самата тя като съвременна екологична комплексна лаборатория.

 310485897 606195954637077 1538608748574766307 n1

316107189 606196044637068 933836886033327282 ns

316155993 606196161303723 6150822825649014234 n

315710429 606196281303711 4166446970311098230 n

 

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът за компетентност Clean & Circle ...
Обучение „Модули на съвременна технология и ...
На 8-и и 9-и октомври 2022 г. в София Тех Парк се ...