wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

На 18 ноември в Президенството на Република България беше проведена 41-вата церемония по вписване в „Златната книга“ на Патентното ведомство. На нея бяха отличени най-изявените български изобретатели и откриватели. Проф. дхн Павлина Долашка /водещ учен на ИОХЦФ-БАН в Център по компетентност Clean & Circle/ беше отличена като откривател с вписването в "Златната книга" на Патентното ведомство.

Проф. Долашка е автор и съавтор на 13 обекта на индустриална собственост в областта на химията и фармацията, 12 от които са внедрени в козметични и лекарствени продукти, разпространявани у нас и на международния пазар. Разработените иновативни технологии за получаване на биологично активни вещества от растителни и животински източници, предимно от морски и градински охлюви, са предназначени за третиране на бактериални инфекциозни заболявания, за регенериране и възстановяне на тъкани, както и за предпазване от инфекциозни заболявания. Патентованите активни компоненти от слузта на охлювите са включени в редица хранителни добавки и козметични продукти, разработени в периода 2014–2022 г. от български фирми.

Церемонията беше под патронажа на президента на Република България Румен Радев. На церемонията присъстваха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, председателите на Патентното ведомство проф. д-р Владя Борисова и на Европейското патентно ведомство Антонио Кампиньош, министри и гости.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...