wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Clean&Circle се включи в организирания от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) бизнес форум на тема: "Заедно за по-малко CO2 емисии". Събитието се проведе в Иновационния форум "Джон Атанасов" в София Тех Парк, под патронажа на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова.

2

Форумът се фокусира върху добри зелени практики в България за редуциране на въглеродните емисии, иновативни решения за устойчиви бизнес и градска среда, предлагани от различни компании, както и ролята и постиженията на научните центрове за осъществяване на зелената трансформация.

От страна на Clean&Cirlce с презентация се включи координаторът на проекта проф. дбн Яна Топалова. Акцентът в нейната презентация бяха технологиите, разработени в рамките на проекта, както и потенциалът, който те имат, за да допринесат за ефективната декарбонизация на икономиката.

Голям интерес предизвика и най-новата научна публикация на експерти от центъра, съвместно със Софийска вода, част от Veolia, която беше публикувана в престижното списание Water.

Устойчивото управление на ресурсите, като друг аспект на зелената трансформация, също беше засегнато по време на форума. Представителите на Столична община обърнаха внимание на новата система на управлението на отпадъците на територията на София, а редица компании представиха своите решения за по-ефективна по отношение на ресурсите икономика.

4

 

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...