wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Премиерът акад. Николай Денков откри новата сграда на Центъра за компетентност "Clean&Circle, която се намира в кампус "Лозенец" на Софийския университет„Св. Климент Охридски“. Общата стойност на проекта възлиза на над 23 милиона лева. Министър-председателят подчерта, че за него е удоволствие да присъства на подобни събития. „Знам с колко много трудности трябваше да се справят хората, ангажирани с този проект. От една страна, учените трябва да усвояват нови знания и умения, за да се адаптират към непрекъснатите препятствия, които се появяваха, и съответно да намерят вариант да работят заедно с институциите, за да има положителен резултат. Огромни благодарности за усилията, които вложихте“, обърна се премиерът Денков към създателите на проекта и учените в Софийския университет.

 Центърът е създаден по проект BG05M2OP001-1.002-0019-С07 "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". В новата сграда ще се помещават лаборатории и оборудване, което ще позволи на българските учени да извършват изследвания на световно ниво.

20231221111425 IMG 7406

Сред официалните г гости на събитието бяха още ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев, проф. Анастас Герджиков – ректор на Алма матер в периода (2015-2023 г.) и председател на Управителния съвет на проекта, проф. дхн Георги Вайсилов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, проф. Яна Топалова - координатор на проекта, заместник-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова, заместник-министърът на иновациите и растежа Георги Ангелов, кметът на район Лозенец Константин Павлов, декани на факултети на Софийския университет, преподаватели, студенти и гости.

Новата сграда ще бъде собственост на Софийския университет, с което се превръща в най-новото и значително разширение на материалната база на университета навръх 135-годишнината на най-старото висше училище в България. С нея се оползотворяват ефективно и терените между в пространството между Физическия факултет и Факултета по химия и фармация.

20231221111226 IMG 7403

Важна част от работата на Центъра за компетентност е възможността за трансфер на технологии от науката към реалната икономика. Затова в сградата са предвидени зони за среща между изследователи и представители на бизнеса, както и конферентни зали, освен множеството лаборатории.

Ректорът пожела на добър час на целия екип, защото следващите години ще са още по-трудни тъй като много е трудно да построиш сграда, да я оборудваш. „Но истински да заработиш, истински да създаваш иновации, това е голямото предизвикателство и аз от все сърце го желая на всички колеги“, каза проф. Вълчев.

Проф. Яна Топалова благодари на всички, които са ги подкрепяли да се справят с предизвикателствата пред проекта. Тя посочи, че предстои вкарването на екологичните елементи в сградата. По думите й този център ще е връзката между виртуалните, информационните и реалните технологии, които дават продукти и услуги, които могат да се използват, а това става трудно. Всяко хубаво нещо в света става на еволюционни стъпки. Тя благодари на всички, които присъстват на събитието.

 
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...