wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Събития

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ организира „Зелен форум“ – проект, който слага на фокус актуалните въпроси за зеления преход, климата и енергетиката.

Прочети още...

Запознайте се с пълната програма на третото издание на Международната научна конференция "VITRIFICATION and GEOPOLIMERIZATION of WASTES for INERTIZING and/or RECYCLING", организирана от центъра за компетентност "Clean&Circle"

Прочети още...

Clean&Circle беше домакин на международна конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика", насочена към представители на научните среди, бизнеса, индустрията, административни структури и други заинтересовани страни, които се занимават с чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика. Разгледахте интересните презентации, с които изследователите показаха резултатите от работата си по проекта.

Прочети още...

Clean&Cirlce продължава да получава поздравления за успешно проведената конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика". Тези поздравления бяха изпратени от важни институции, които признават значимостта на усилията на Clean&Cirlce в полза на устойчивото развитие.

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...