wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Kонкурс за млади учени, докторанти и студенти на АКСЕЛЕРАТОРА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО към Центърa за компетентност „Чисти технологии за устойчиво развитие – води, отпадъци, енергия за кръгова иконо-мика“ (Clean&Circle)

Вашата научна работа може да промени технологиите за зелена българска икономика!

Центърът за компетентност Clean&Circle обявява конкурс за екипи от млади учени, докторанти и студенти за ускорено развитие на технологични и научни идеи с цел комерсиална приложимост.

Ако Вие сте студент, докторант или млад учен с идеи за бъдещето на чистите технологии и мечтаете Вашата работада помогне за разрешаване на едно от най-сериозните днешни предизвикателства – устойчивото развитие, за да стесред новаторите на Вашето време, то тази програма е за Вас!

Какво представлява програмата?

Специализирана програма, създадена за студенти, докторанти и млади учени с идеи за технологични решения за устойчиво развитие на икономиката. Акселераторът предлага уникален формат от лекции и практически работилници, индивидуално менторство от опитни експерти, изявени преподаватели и учени по международно признати предприемачески методики. Програмата завършва с презентационно събитие пред експертно жури и издаден сертификат за придобити умения, и Ви дава достъп до следващи фази на акселериране към Центъра за компетентност Clean&Circle, експертна и финансова подкрепа за Вашата идея.

Приоритетни теми за подкрепа:

» управление и мониторинг на води;

» технологии за пречистване на води;

» управление на отпадъци;

» ефективна енергия;

» технологии за възстановяване на ресурси;

» решения за преход към кръгова икономика.

Защо да участвате?

• Участие в уникален иновативен формат за развитие на бизнес умения, които ще Ви помогнат Вашите научниинтереси да срещнат практиката;

• възможност да работите с изявени учени и експерти от колектива на първия по рода си Център за компетентност в България, обединяващ девет научно-изследователски институти и университети в страната за развитие наиновации за чисти технологии и кръгова икономика;

• достъп до съвременна научна инфраструктура, подпомагаща прехода към кръгова икономика;

• получавате сертификат за развитите нови знания и предприемачески умения;

• достъп до експертиза и финансиране за последваща подкрепа за идеята Ви.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ОТ 1-ВИ ОКТОМВРИ ДО 25-ТИ ОКТОМВРИ 2020 Г.

Чрез попълване на кратка форма за кандидатстване, придружена от автобиографии на кандидата или на членоветена екипа тук.

Време за осъществяване: 1 ноември 2020 – 1 декември 2020

Натовареност: 16 часа на екип в удобно за учащи време, организирани в 4 модула на обучение и практика:

1. Основи на предприемачеството;

2. Комерсиализация на научна работа;

3. Бизнес моделиране за технологични идеи и

4. Презентационни умения.

За въпроси и съдействие:

Мария Александрова, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; +359 2 426 27 59

Фондация „Клийнтех България“ – координатор на Акселератора на Центъра за компетентност Clean&Circle

 

 

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

You are cordially invited to participate in the ...
На 7-и юни Центърът за компетентност „Clean & ...
Центърът по компетентност “Clean&Circle” ...