wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

На 7-и юни Центърът за компетентност „Clean & Circle” ще отбележи Световния ден на околната среда с празнично събитие. Домакин на събитието ще бъде един от партньорите в проекта – Лесотехническия университет. Тази година посланието е „Само една Планета“ с цел да привлече вниманието към опазването на все още единственото обитаемо кътче от Космоса, което познаваме.

Учените от Центъра за компетентност и техните партньори от бизнеса всеки ден работят, инвестират и обучават студенти и специалисти, споделяйки общата цел за една по-чиста околна среда.

На 7 юни от 11 ч. в зала „Мако Даков“, Лесотехнически университет (бул. „Св. Климент Охридски“ 10, централна сграда, 4-и етаж), ще научим как представители на бизнеса – „Енергийна агенция – Пловдив“, Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ и „Софийска вода“ АД, част от Veolia работят за здравето на нашата планета и каква е ролята на научните разработки и технологии на Центъра за компетентност “Clean & Circle” в постигането на техните цели.

За празничното начало и изненадващ завършек на събитието ще се погрижат домакините от Лесотехническия университет.

Програма:

9:00-11:00 ч. Посещение на ученици от столични училища в Лесотехническия университет

10.00-11.00 ч. Кръгла маса за проблемите по опазване на околната среда на студенти от ЛТУ с представители на РИОСВ-София

11:00 ч. Приветствие от Ректора на Лесотехническия университет (чл.-кор. проф. д. н. Иван Илиев)

11:15 ч. Разработените технологии и бизнеса: няколко мотивиращи думи (проф. Яна Топалова)

11:30 ч. Лесотехническия университет и Clean & Circle (доц. Екатерина Тодорова)

11:45-12:00 ч. От акредитирани лабораторни изследвания за биомаса и биоотпадъци към по- мащабни пилотни инсталации за кръгова икономика (Лияна Аджарова – изпълнителен директор на Енергийна агенция - Пловдив)

12:00-12:15 ч. Представяне на основните дейности изпълнявани от ОП СПТО (Невена Лазарова – заместник-директор на ОП „СПТО“)

12:15-12:30 ч. Защита на околната среда чрез опазване на ресурсите (Веселин Димитров – заместник-технически директор „Отвеждане и пречистване на отпадъчни води и ЕМП“)

12:30 ч.-12:45 ч. РИОСВ – София: Структура, функции и организация на работа (Ралица Венкова – старши експерт в РИОСВ)

12.45 ч. Закриване на събитието с изненада

13.00 ч. Clean & Circle в полет! (символичен завършек и празнична наздравица)

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...
По време на тазгодишното издания на Софийския ...