wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Центърът за компетентност Clean & Circle обявява записване за акселераторската си програма за 8-и ноември 2022 г. с обучение „От верифицирана технология към бизнес план”.

Лектори: доц. Петър Русков и Марияна Хамънова

Място на провеждане: Биологически факултет – СУ (бул. "Драган Цанков" 8), зала 105

Дата: 08.11.2022 г., 17.00 ч.

Регистрация: https://www.eventbrite.be/e/451618943417  

 

ПРОГРАМА

„Канали на технологична и биотехнологична комерсиализация – преход от верифицирана технология към бизнес план“

 

16:45 – 17:00              Регистрация на участниците. Откриване на обучението.

17:00 – 17:45             Тема 1: Бизнес план и бизнес модел - теория

  • Какво представляват и защо са нужни бизнес план и бизнес модел?
  • Към кого е насочен бизнес планът?
  • Основни изисквания и съдържание на бизнес плана и какво задължително трябва да включим в него?
  • Бизнес моделът – основата на всеки бизнес план
  • Как да дефинираме точния бизнес модел?

17:45 – 18:30             Тема 2: Бизнес план и бизнес модел – практическа част

  • Създаване на бизнес модел - инструменти
  • Примери и практически съвети
  • Въпроси и отговори

18:30 – 18:45              Обобщение, финални думи и закриване

 

Включете се и в останалите обучения от програмата с теми:

  • „Модули на съвременна технология и биотехнология: съоръжение, биологични системи, параметри на технологиите, системи за контрол и управление“
  • „Канали на технологична и биотехнологична комерсиализация – канали на разпространение, диверсификация на продуктите на базата на производствени, технологични и екологични иновации“
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...