wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Clean&Cirlce продължава да получава поздравления за успешно проведената конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика". Тези поздравления бяха изпратени от важни институции, които признават значимостта на усилията на Clean&Cirlce в полза на устойчивото развитие.

Поздравителните писма включват обръщение от Министерството на образованието и науката, подписано лично от професор Галин Цоков. Това отразява признанието на Clean&Cirlce от страна на държавните институции и подчертава важността на конференцията в областта на устойчивата околна среда и кръговата икономика. Проектът получи подкрепа и от представителството на Европейската комисия в България с адреса на Цветан Кюланов, и.д. ръководител на институцията.

Асоциираните партньори на проекта изпратиха свои представители на конференцията, включително и Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО). Директорът, г-н Фридрих Катцер нямаше възможност да се присъедини линчо, но също отправи адрес към организраторите. В приложените документи можете да се запознаете със думите на официалните лица. 

MONSPTOEK

 

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...