wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ организира „Зелен форум“ – проект, който слага на фокус актуалните въпроси за зеления преход, климата и енергетиката.

Green forum

2.3°C  - с толкова се е повишила температурата в Европа в сравнение с прединдустриалните нива, което прави Стария континент най-бързо затоплящия се в света. Това ни поставя в по-голям риск от екстремни горещини, суши, пожари, наводнения, които от своя страна ще окажат влияние върху здравето ни, енергийните и водните ни ресурси, земеделието ни, икономиката ни. Само през последните 3 г. икономическите щети от екстремното време в Европа са донесли 50 млрд. евро загуби на година, заяви пред сп. ,,Мениджър“ д-р Джули Беркманс.

Тя е един от авторите на първа по рода си оценка на риска от климатични промени на Европейската агенция по околна среда. Според оценката континентът не е достатъчно добре подготвен за новото екстремно нормално, а адаптацията е единствената краткосрочна стратегия за намаляване на климатичните рискове.

С каква скорост се движи зеленият преход в Европа, каква ще е цената и какви възможности ще се открият – тези въпроси ще дискутираме с участниците в 15-и „Зелен форум“. Те ще обсъдят още дали има осъзнатост за климатичните промени в управляващите и каква е стратегията за действие в България. Ще разговаряме за енергийния потенциал на страната ни, който може да се разгърне в този прекрояващ реалностите период, ако се преборим със зависимостите в сектора. Последствията за бизнеса от климатичните промени също са налице. Именно за това поканихме компании да споделят опит в устойчивите политики и отчетност.

За адаптацията на градовете съществено значение има мобилността – правят ли крачка назад електромобилите, или се готвят за скок? Отговорите ще научите на 15-и Зелен форум на 4 юни в Интер Експо Център от 12:30 ч.

***

Генерален партньор: ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ АД.

Основни партньори: Philip Morris Bulgaria, Danone България.

С подкрепата на: Нестле България, RAICOMMERCE,  photomate.

Институционален партньор е Българска стопанска камара.

Медийни партньори:  bTV Media Group , BNT

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...