wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

За поредна година Clean&Circle ще участва на Софийския фестивал на науката. Събитието ще се проведе от 9-ти до 12 май 2024 година, Центърът по компетентност Clean&Circle обещава да представи на посетителите си интересен набор от научни инструменти, насочени към образователни дейности, насочени към популяризирането на науката в България.

Прочети още...

През днешния ден студенти от специалност Екология на Лесотехническия университет бяха на посещение в Биологически факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Посещението  имаше за цел провеждане на практическо занятие на студентите от ЛТУ по водопречиствателни технологии. Доцент Ирина Шнайдер запозна подробно студентите с това как функционира една градска пречиствателна станция, с най-важните микробни съобщества участващи в процесите на биологично водопречистване, както и с най-важните показатели за контрол на процесите.

Прочети още...

Центърът за компетенции Clean&Circle участва активно в развитието на нови образователни програми и лекции в Софийския университет. Предложенията за учебни предмети, включително бакалавърски и магистърски курсове, не само предоставят студентите с важни теоретични знания, но и ги запознават с практически умения, необходими за успешното им справяне в професионалния свят.

Прочети още...

Центърът по компетентност Clean & Circle, заедно с Катедрата по Обща и приложна хидробиология, отбелязаха Международния ден на водата зa 2024 г. с мото „Вода за мир“. Тази година фокусът на нашите усилия беше насочен към най-младите – деца, ученици и студенти. Събитието включваше участие в научно-популярно изследване на различни типове води от ученици и студенти. По време на събитието бяха наградени и най-добрите рисунки в отделните категории от Конкурса за рисунки организиран от ЦК „Clean & Circle“. Бяха отличени и рисунките от проведеното онлайн гласуване. В публикацията можете да откриете и рисунките на наградените в отделните категории.

Прочети още...

Тази година по случай Световния ден на водата /22 Март/ Центъра по Компетентност „Clean & Circle“ организира Конкурс за детска рисунка на тема „ВОДА ЗА МИР“.

Tемата на Световния ден на водата през 2024 г. е „ВОДА ЗА МИР“. Тазгодишният Световен ден на водата, всички ние трябва да се обединим около водата и да използваме водата за мир, като поставим основите на едно по-стабилно и проспериращо бъдеще.

Прочети още...

На 11 януари 2024 г. в сградата на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе първата за годината среща на водещите изследователи от центъра за компетентност Clean&Circle.

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...