wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

През 2024 г. Световният ден на околната среда /5 юни/ преминава под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration”. В тази връзка центърът по компетентност Clean & Circle посвети СЕДМИЦА на околната среда, изпъстрена с важни събития. На 04.06 се проведе заключително събитие за представяне на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, в което ЦК Clean & Circle посрещна представители от Европейската комисия и от бизнеса в България.

Прочети още...

На 4 юни за 15-а година „Мениджър“ организира „Зелен форум“, който слага на фокус актуалните въпроси за зеления преход, климата и енергетиката. В четири дискусионни панела експерти ще обсъдят най-горещите зелени теми у нас и по света. За първа година Центърът за компетентност "Clean&Circle" се присъединява към форума като партньор.  

Прочети още...

В рамките на Дейност 4 „Определяне на екологичното състояние на тестови водоприемници (води и седименти), анализ и ранкиране на въздействието на източници на замърсяване върху екологичното състояние на водни тела“ бяха реализирани планираните поддейности и получени голям набор от научни и приложни резултати. Екипът на СУ-БФ през последните месеци на дейността финализира работата по два от крайните резултати, които са пряко ориентирани към различни потребители и вече могат да се ползват като готови продукти за решаване на конкретни проблеми:

Прочети още...

За поредна година Clean&Circle ще участва на Софийския фестивал на науката. Събитието ще се проведе от 9-ти до 12 май 2024 година, Центърът по компетентност Clean&Circle обещава да представи на посетителите си интересен набор от научни инструменти, насочени към образователни дейности, насочени към популяризирането на науката в България.

Прочети още...

През днешния ден студенти от специалност Екология на Лесотехническия университет бяха на посещение в Биологически факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Посещението  имаше за цел провеждане на практическо занятие на студентите от ЛТУ по водопречиствателни технологии. Доцент Ирина Шнайдер запозна подробно студентите с това как функционира една градска пречиствателна станция, с най-важните микробни съобщества участващи в процесите на биологично водопречистване, както и с най-важните показатели за контрол на процесите.

Прочети още...

Центърът за компетенции Clean&Circle участва активно в развитието на нови образователни програми и лекции в Софийския университет. Предложенията за учебни предмети, включително бакалавърски и магистърски курсове, не само предоставят студентите с важни теоретични знания, но и ги запознават с практически умения, необходими за успешното им справяне в професионалния свят.

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...