wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Целта за постигане на кръгова икономика с нулево замърсяване мотивира експертите от европейския проект PROMISCES да обединят усилия за разработването на иновативни решения за отстраняване на замърсителите от околната среда. Партньорите в проекта подписаха договор за 12 милиона евро с Европейската комисия, с което PROMISCES става част от Европейската Зелена сделка.

Началото на проекта, финансиран от Хоризонт 2020, е 1 ноември 2021 г. PROMISCES има за цел да изследва произхода, пътя и живота на замърсителите, които се разпространяват лесно в околната среда и са много устойчиви. Проектът ще разработва технологии за отстраняването на тези замърсители от почвата, седиментите, повърхностните и подпочвените води, т.к. те биха могли да са опасни за човешкото здраве.

„PROMISCES ще предложи концепции за кръговрат с нулево замърсяване, приложен към води, почви и седименти, както в частния, така и в публичния сектор.“ казва д-р Филип Негрел, координатор и заместник-директор на отдел „Води, околна среда, развитие на процесите и анализ“ (BRGM: French Geological Survey).

Двадесет и седем партньори от девет държави от ЕС се обединяват в интердисциплинарен консорциум, който включва академични институции, частни фирми, изследователски центрове и водни оператори. Заедно те ще обърнат внимание на технологичните предизвикателства и ще разработят препоръки за прилагане на съответните стратегии и насоки от европейските политики. Партньор от българска страна е Софийският университет „Св. Климент Охридски“ чрез Центъра по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle), с участието на асоциирания партньор на Центъра – Столично предприятие за третиране на отпадъци (СПТО).

За да изпълни своята стратегия, PROMISCES е съсредоточен около 7 представителни изследвания на конкретните ситуации в различни европейски области с проблеми с химичните замърсители, сред които Испания, Франция, Италия, България, Германия и поречието на река Дунав между Виена и Будапеща.

„PROMISCES ще разработи, тества и демонстрира на терен, в реални условия, ключови технологии и иновации за мониторинг, превенция и отстраняване на промишлени устойчиви и подвижни, и потенциално токсични замърсители в системата почва-седимент-вода,“ пояснява д-р Жули Лион, заместник координатор на PROMISCES и експерт по качеството на подпочвените води (BRGM: French Geological Survey).

Накратко, иновациите, разработени от PROMISCES, се очаква да допринесат значително за постигане на целите на Европейската Зелена сделка за по-безопасна и по-устойчива околна среда.

За повече информация:

https://cordis.europa.eu/project/id/101036449

LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/promisces/

Контакти:

Координатор: Д-р Филип Негрел (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) and Жули Лион (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.), BRGM: French Geological Survey

Комуникации: Никол Хайн (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.), DECHEMA e.V.

Контактно лице за България: доц. д-р Евгения Бенова (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.), Софийски университет „Св. Климент Охридски“

EU Horizon 2020 

 

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...