wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Центърът за компетентност „Clean&Circle”, създаден по проект BG05M2OP001-1.002-0019-С07 "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" вече може да се похвали с новоизградена сграда, в която ще се помещават лаборатории и оборудване, което ще позволи на българските учени да извършват изследвания на световно ниво. Официалната част на церемонията ще започне от 10:00 часа на 21 декември.

Сградата, която се намира в кампуса на Софийския университет в кв. Лозенец ще бъде открита лично от министър-председателят акад. Николай Денков, ректорът на СУ проф. д-р Георги Вълчев и редица други официални лица от Министерски съвет, Българската академия на науките и партньорите по проекта.  Церемонията ще включва приветствия от официалните гости, както и традиционното рязане на лента. Организаторите предвиждат и разполагане на постери с успехите, реализирани в рамките на проекта. Те ще бъдат изложени на първия етаж на сградата, който също ще бъде отворен за посетителите.

Оборудването, което ще бъде разположено в сградата, поставя Центъра в челните редици на развитието на чистите технологии, кръговата икономика и биоикономиката, не само в национален, но в и европейски мащаб. Потвърждение за това е и определянето на центъра за най-добра „Иновационна екосистема на годината“ в на престижния конкурс Triple Helix Awards, по-рано тази година.

Изглеждането на центъра е успех за всички партньори в рамките на проекта – включително СУ „Св. Климент Охридски“, Българската академия на науките, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Лесотехническия университет, Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, както и Фондация “Cleantech Bulgaria”.

Новата сграда ще бъде собственост на Софийския университет, с което се превръща в най-новото и значително разширение на материалната база на университета навръх 135-годишнина на най-старото висше училище. С нея се оползотворяват ефективно и терените между в пространството между Физическия факултет и Факултета по химия и фармация.

Важна част от работата на Центъра за компетентност е възможността за трансфер на технологии от науката към реалната икономика. Именно затова в сградата ще бъдат предвидени зони за среща между изследователи и представители на бизнеса, както и конферентни зали, освен множеството лаборатории.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...