wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

За поредна година Clean&Circle ще участва на Софийския фестивал на науката. Събитието ще се проведе от 9-ти до 12 май 2024 година, Центърът по компетентност Clean&Circle обещава да представи на посетителите си интересен набор от научни инструменти, насочени към образователни дейности, насочени към популяризирането на науката в България.

Участието на Центъра ще се състои в първите два дни от програмата на фестивала - на 9-ти и 10-ти май, ще представим на своя щанд светлинен микроскоп с активна утайка. Смата утайка е част от проба взета от пречиствателната станция в град Равда, Бургаско. Посетителите ще имат възможността да разглеждат разнообразие от интересни микроорганизми като чехълчета и амеби. Благодарени е на специално приспособлени към микроскопа, те могат да бъдат снимани и изследвани

Паралелно с това, посетителите на щанда на Clean&Circle ще могат да видят подобно видео с активната утайка. Така ще могат да проследят развитието на микроорганизмина забързан каданс в по-голям период от време.  Самото видео и движенията на съществата, записани от нашите учени непрекъснато генерират своеобразни визуални произведения на изкуството. Голямата цел на мултимедийните материали на Clean&Circle обаче е друга - да запознае хората с важността на пречистването на отпадъчни води.

Освен тях, Clean&Circle ще предложи и възможност за наблюдение на бактерии под микроскоп. Специално подготвените оцветени микроскопски препарати ще показват разнообразие от бактерии, а посетителите ще имат възможност да ги снимат с помощта на телефоните си, благодарение на приложението към микроскопа.

Екипът на центъра ще бъде на разположение на посетителите на събитието от 10:00 до 18:00 часа на 9 и 12 май. Освен за научните експерименти, ще можете да ни задавате всякакви въпроси, свързани с кръговата икономика, рециклирането и компосирането, трудностите пред правенето на наука в България и много други теми. Очакваме ви! 

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...