wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Екип – Биологическият факултет

image007

доц. д-р Йована Тодорова

Водещ изследовател

Научни интереси в областта на микробиологичния и ензимологичния контрол на води, седименти и водопречиствателни процеси; оценка на замърсяване с тежки метали в седименти; приложението на плазмени технологии за третиране на води. В проекта, отговаря за координирането и синхронизирането на научните дейности между екипите от различните факултети на водещата организация - СУ "Св. Климент Охридски".

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
robert.penchovski

Проф. д-р Роберт Пенчовски

Доцент по генетика, синтетична биология и биоинформатика и молекулярна еволюция в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Ръководител е на лабораторията по молекулярна биология в Центъра за компетентност.

Неговата основна изследователска цел в Центъра е генетично инженерство на микроорганизми за производство на биогаз и биоетанол. За повече информация http://penchovsky.atwebpages.com/

 
mihaela.beluhova

Гл. ас. д-р Михаела Белухова

Биологически факултет, Катедра „Обща и приложна хидробиология“

Изследовател

Основен фокус на изследванията й са моделиране на детоксикацията на отпадъчни води, флуоресцентен и ензимологичен контрол на пречиствателните процеси, флуоресцентна in-situ хибридизация, междубактериална координация на процесите.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ivailo.iotinov

главен асистент д-р Ивайло Йотинов

Биологически факултет, Катедра „Обща и приложна хидробиология“

Изследовател

Научни интереси в областта на биологичното водопречистване и екологичната биотехнология и по-специално микроскопски анализ на активни утайки, както и микробиологичен контрол на води, утайки и седименти.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
nora.dinova

д-р Нора Динова

Биологически факултет, Катедра „Обща и приложна хидробиология“

Изследовател

Бакалавър по „Биомениджмънт и устойчиво развитие“, магистър по „Екологична биотехнология“ и докторантура по хидробиология (биологично водопречистване) в СУ „Св. Климент Охридски“. Научни интереси в сферата на биологичното водопречистване и биотехнологиите за оползотворяване на отпадъци.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
evgenia.benova

Евгения Бенова, д-р по физика, доцент

Доцент по физика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ДЕО.

Ръководител на лаборатория „Плазмени технологии“ към Център за компетентност Clean&Circle.

Научни интереси: физика на плазмата и плазмени технологии, вкл. индустриални приложения на неравновесна плазма при атмосферно налягане, както и взаимодействие на електромагнитни вълни с плазма.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
todor.bogdanov

гл. ас. д-р Тодор Ганчев Богданов

Изследовател

Специалист в нискотемпературните плазмени технологии с био-медицински, аграрни и екологични приложения. Основната му дейност по проекта е разработка на иновативен източник за очистване на води.

 
Димитрий_Дашинов.jpg

Димитрий Дашинов

Изследовател

Научни интереси в областта на водната екология, ихтиологията, сапробиологията, оценка на екологично състояние и екологичен потенциал на сладки води и борба с инвазивни видове. Изследовател в проекта по определяне на екологичното състояние на водоприемниците (води и седименти), aнализ и ранкиране на въздействието на източници на замърсяване върху екологичното състояние на водни тела и разработване на нови методи за оценка на екологичното състояние.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

You are cordially invited to participate in the ...
На 7-и юни Центърът за компетентност „Clean & ...
Центърът по компетентност “Clean&Circle” ...