wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Екип – Геолого-географският факултет

cveta.stanimirova

Доц. д-р Цвета Станимирова

Геолого-географски факултет

Водещ изследовател за ГГФ, Заместник ръководител на Лаборатория

Научни интереси: Минералогия и кристалография; Експериментална минералогия; Синтез, характеристика, свойства, приложение на слоести минерали хидроксиди и зеолитни минерали; Характеристика на рудни находища, околорудни изменения, почвообразуване, почви;

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
irena.dineva

Проф. д-р Ирена Костова-Динева

Геолого-географски факултет

Заместник ръководител на Лаборатория

Научни интереси: Твърди изкопаеми горива; Въглищна петрология; Състав, характеристика на твърди изкопаеми горива и продукти на термичната им декомпозиция; Екологични аспекти при добив и използването на горивата;

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обновено на 23.10.2022г.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...