wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Екип – Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН

pavlina.dolashka

проф. дн Павлина Долашка, водещ изследовател, ръководител на лаборатория "Химичен анализ на води и седименти"

Ръководител на лаборатория "Химичен анализ на води и седименти"; Научни интереси в рамките на проекта: масспектрометрични анализи на замърсители на води; разработване на методи и технологии за получаване на биологично-активни вещества от отпадни продукти; пречистване на води от неорганични и органични зъмърсители използвайки различни техники.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
narcislav.petrov

проф. д-р Нарцислав Петров, завеждащ лабораторията „Анализ на твърди органични отпадъци” към проекта.

Научни интереси в рамките на проекта: анализ на химичния състав на твърди органични отпадъци; термохимична преработка на органични отпадъци - твърди горива и онпадъчна биомаса; получаване на въглеродни адсорбенти.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Петър Данчев Петров

Петър Данчев Петров - млад учен /докторант/

Научни интереси: контрол на водопречистването при съвместно елиминиране на въглерод, азот, фосфор и токсични замърсители, определяне и контрол на замърсители във води, анализ на съществуващите основни замърсители на водата у нас, анализ на химичния състав на минерални води.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обновено на 23.10.2022г.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...