wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Екип – Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН

Karamanov.jpg

Професор  Александър Караманов

Водещ изследовател:

 • Определяне на термичното поведение на неорганични индустриални отпадъци, допълнителни суровини и нови керамики, стъкло-керамики и пено- материали на тяхна основа.
 • Синтез и оптимизиране на състави и режима за получаване на новите материали.
 • Охарактеризиране на лабораторни образци.
 • Комплексен анализ на резултатите от определяне на характеристиките на промишлените отпадъци.
 • Определяне на основните технологични параметри.
 • Пилотни изпитания за получаване на нови материали.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Tachev.jpg

Доцент Драгомир Младенов Тачев

Изследовател: 

 • Определяне на химичен и гранулометричен  състав на  неорганични индустриални отпадъци,  допълнителни суровини и нови керамики, стъкло-керамики и пено- материали на тяхна основа.
 • Определяне на структура на новите материали.
 • Охарактеризиране на лабораторни образци.
 • Комплексен анализ на резултатите от определяне на характеристиките на промишлените отпадъци.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Avdeev.jpg

Доцент Георги Авдеев

Изследовател

 • Определяне на фазов състав на  неорганични индустриални отпадъци,  допълнителни суровини и нови керамики, стъкло-керамики и пено- материали на тяхна основа.
 • Охарактеризиране на лабораторни образци.
 • Определяне на основните технологични параметри.
 • Пилотни изпитания за получаване на нови материали

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Rashkov.JPG

Доцент  Рашко Стефанов Рашков

Изследовател:

 • Определяне на химичен и гранулометричен  състав на  неорганични индустриални отпадъци,  допълнителни суровини и нови керамики, стъкло-керамики и пено- материали на тяхна основа.
 • Определяне на химическа устойчивост на неорганични индустриални отпадъци  и нови керамики, стъкло-керамики и пено- материали на тяхна основа. 
 • Използване на електрохимични методи за почиства на индустриално замърсени води.
 • Разделяне на различни отпадъци чрез магнитна сепарация и/или пресяване.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Karamanova.jpg

Инженер Емилия Борисова Караманова

Изследовател:

 • Определяне на термичното поведение и плътност на неорганични индустриални отпадъци, допълнителни суровини и нови керамики, стъкло-керамики и пено- материали на тяхна основа.
 • Синтез и оптимизиране на състави, режима и условия за получаване на новите материали.
 • Охарактеризиране на лабораторни образци

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Piroeva.jpg

Геолог Искра Атанасова Пироева

Изследовател:

  • Определяне на структура на новите материали.
  • Сепариране на различни отпадъци чрез магнитна сепарация и/или пресяване.
  • Обобщаване на информация за основните източници на неорганични индустриални отпадъци в страната. 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обновено на 23.10.2022г.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...