wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Екип – Лесотехнически университет

image007

Доц. д-р инж. Екатерина Тодорова

Катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“, Факултет по „Екология и ландшафтна архитектура“

Водещ изследовател

Научни интереси: Технологии за третиране на твърди отпадъци; Технологии за пречистване на флуиди; Управление на отпадъците, Абиотичен мониторинг, Основи на превантивната дейност за опазване на околната среда; Химични вещества и риск за околната среда;

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
mariana.boneva

Проф. д-р инж. Мариана Дончева-Бонева

Катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“, Факултет по „Екология и ландшафтна архитектура“

Изследовател

Научни интереси: замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите; Екологичен мониторинг; Управление качеството на въздуха; Абиотичен мониторинг; Основи на превантивната дейност за опазване на околната среда.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
aleksandrina.slaveva

Гл.ас. д-р Александрина Костадинова-Славева

Катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“, Факултет по „Екология и ландшафтна архитектура“

Изследовател

Научни интереси: Технологии за третиране на твърди отпадъци; Технологии за пречистване на флуиди; Управление на отпадъците, Абиотичен мониторинг, Основи на превантивната дейност за опазване на околната среда; Основи на природозащитата;

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обновено на 23.10.2022г.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...