wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Екип – Факултетът по математика и информатика

Petko Ruskov

Доц. д-р инж. Петко Русков Русков

Факултет по математика и информатика, СУ

Ръководител на лаборатория

Участва в създаване на обща информационна система, технологичен информационен облак на ЦК за интегриране на голям обем данни, прилагане на анализ на данни и прогностични методи, и връзка със заинтересовани страни на приложения, данни и услуги за конкурентно предимство, както и Лаборатория „Информационни технологии”.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Sia Tsolova

Гл. ас. д-р Сия Валентинова Цолова

Факултет по математика и информатика, СУ

Заместник ръководител на лаборатория

Участва в създаване на обща информационна система, технологичен информационен облак на ЦК за интегриране на голям обем данни, прилагане на анализ на данни и прогностични методи, и връзка със заинтересовани страни на приложения, данни и услуги за конкурентно предимство, както и Лаборатория „Информационни технологии”.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Андрей Русков

Андрей Петков Русков, Млад учен, ИТ специалист

Андрей е дипломиран магистър по ИКТ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с повече от 20 години професионален опит в управлението на проекти и доставянето на софтуерни решения за множество международни компании вкл. Nokia, Ferrari, Mercedes Benz, Ingram Micro, Aquila Capital и др. Опитът на Андрей е предимно в сферата на иновациите и дигиталните стратегии, и е базиран на отлично развити умения за ръководене на екипи, управление на продукти и оптимизиране на бизнес процеси. Андрей умее лесно да се сработва и да постига консенсус с представители на всякакви йерархични и функционални групи от различен национален и културен произходи. Преди да се релокира в Брюксел, Андрей е живял и работил в Лондон, Виена и Банкок. Той е сертифициран RYA Yachtmaster и в свободното си време обича да управлява ветроходни яхти.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обновено на 23.10.2022г.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...