wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Екип – Факултетът по химия и фармация

veska.kircheva

Маг. Химик Веска Кирчева

химик

Научни интереси: Неорганичен синтез

 
Martin Tsvetkov

Доц. д-р Мартин Петров Цветков

Изследовател, R3. Експертиза в областта на химия на твърдото тяло, хетерогенния и фотокатализ, неорганичния синтез и кристалография; умения за работа с различни инструментални методи, сред които UV-Vis спектроскопия, флуоресцентна спектроскопия, прахова рентгенова и неутронна дифракция, електронна микроскопия (SEM и TEM). Провежда измервания на органичен азот и въглерод със закупения по проекта апарат ТОС.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обновено на 23.10.2022г.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...