wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Екип – Физическият факултет


Pashov.jpg

Проф. дфзн Асен Пашов

Катедра Оптика и спектроскопия

Научни интереси: Атомна и молекулна спектроскопия

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Snezhina.jpg

Доц. д-р Снежана Йорданова

Катедра Оптика и спектроскопия

Научни интереси: Спектроскопия и диагностика на плазмата.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Georgi_Georgiev.jpg

Доц. Георги Георгиев

Водещ изследовател, Зам. ръководител на лаборатория Физико-химичен анализ

Научни интереси в областта на приложението на техниките на физикохимията и статистиката за изучаване на динамичните повърхностни свойства на биофлуиди и биофилми. Целта е тази информация да се използва за разбиране на молекулните механизми зад функционалността на пробите и за ранно предсказване на тяхната промяна във времето

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Elica_PAvlova.jpg

гл.ас., д-р Елица Павлова

Катедра Оптика и спектроскопия

Научни интереси в областта на Биофизиката и Биохимията за оценка на патологичните ефекти при пациенти с разнообразни хронични и остри състояния, вкл. деца. Специализирала е в областта на окислителния стрес, хранителните добавки и антиоксидантите, оценка на лекарствени вещества, техни комбинации и страничните им ефекти. В проекта ще има роля за оценка на микробиологичното замърсяване на води, както и на очаквани патологични ефекти от някои съвременни замърсители.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Lilia.jpg

гл. ас. д-р Лилия Страхилова Владимирова–Михалева

Физически факултет, катедра Оптика и спектроскопия

Изследовател

Научни интереси в областите на приложение на оптични и електрохимичните методи за изследване на биологични обекти.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обновено на 23.10.2022г.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...