wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Екип – Фондация "Клийнтех България"

maria.aleksandrova

инж. Мария Александрова Александровa

Позиция в проекта: Експерт акселераторска програма

Мария има богат опит като консултант в сферата на иновационното развитие и трансфер на технологии. Нейните основни отговорности включват: подготовка и осъществяване на програма за акселериране; насърчаване на предприемаческата култура и активност на кадрите на центъра; комуникация с научните клъстери на Центъра за компетентност; подкрепа при проучване на пазарната приложимост на разработките, в процеса на прототипиране, разработване и валидация на бизнес модели и др.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
desislava.ilieva

Десислава Павлова Илиева

Позиция в проекта: Експерт по изпълнение на план за разпространение и практическо приложение на постигнатите научноизследователски резултати и трансфер на знания

Десислава притежава богат опит в областта на бюджетирането, финансовите анализи и отчитането. Нейните основни отговорности включват: участие в създаване и внедряване на Система за управление на данните за технологичен трансфер и комерсиализация; маркетиране на портфолиото от научноизследователски резултати и трансфер на знания за целевите клиентски групи; логистична подкрепа за провеждане на работни групи и семинари между участниците и членовете на научния екип и др.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

You are cordially invited to participate in the ...
На 7-и юни Центърът за компетентност „Clean & ...
Центърът по компетентност “Clean&Circle” ...