wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Екип – Фондация "Клийнтех България"

maria.aleksandrova

инж. Мария Александрова Александровa

Позиция в проекта: Експерт акселераторска програма

Мария има богат опит като консултант в сферата на иновационното развитие и трансфер на технологии. Нейните основни отговорности включват: подготовка и осъществяване на програма за акселериране; насърчаване на предприемаческата култура и активност на кадрите на центъра; комуникация с научните клъстери на Центъра за компетентност; подкрепа при проучване на пазарната приложимост на разработките, в процеса на прототипиране, разработване и валидация на бизнес модели и др.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обновено на 23.10.2022г.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...