wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

През януари един от ключовите участници в центъра за компетентност „Clean&Circle” - Лесотехническият университет в София -  отбеляза своя 70 годишен юбилей като самостоятелно висше училище.

Празненството по случая в зала 3 на Националния дворец на културата. Ректорът на ЛТУ чл. кор. дн Иван Илиев в емоционално академично слово изложи пред академичните гости, представителите на държавните и общинските органи, преподавателите и студентите, етапите в развитието на ВУ, постиженията му в областта на образованието, опазването на околната среда и по-специално обогатяването на горите и горските ресурси.

LTU-rector

 Ректорът на ЛТУ чл. кор. дн Иван Илиев в емоционално слово поздрави присъстващите на юбилея

След академичната част на тържеството, гостите се насладиха на  концерт, зареден с позитивна емоция и аранжиран и изпълнен с финес и майсторство. Тримата тенори, както и студенти от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Присъстващите останаха очаровани от акапелното изпълнение химна на ЛТУ „Хубава си моя горо“, изпълнението на Фолклорен ансамбъл „Нестини“ към самия ЛТУ.

От името на екипа на Центъра за компетентност “Clean&Cirlce” с поздравителен адрес отправи проф. дбн Яна Топалова, координатор на проекта и преподавател в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

„Вашите постижения в областта на чистите технологии, управлението на отпадъците и кръговата икономика са изключително ценни за съвместната ни работа в Центъра за компетентност. Ние високо ценим Вашата иновативност, конструктивност и партньорска подкрепа и разбиране.“ – подчертава изрично проф. Топалова в своето обръщение към колегите от ЛТУ.

LTU cleancircle team

проф. дбн. Яна Топалова и доц. д-р Ирина Шнайдер от екипа за управление на центъра бяха сред гостите на тържеството в НДК. На снимката и доцент д-р инж. Екатерина Тодорова водещ отговорен изследовател и  гл.ас. д-р Александрина Костадинова-Славева от ЛТУ в Центъра по компетентност

Приносът на ЛТУ и конкретно работата на експертите от катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“ при Факултета по екология и ландшафтна архитектура е незаменим при множеството сложни научни разработки, с които Clean&Cirlce e ангажиран.

Научните интереси на експертите от Лесотехническия университет, работещи към центъра включват технологиите за третиране и управление на отпадъците, борба срещу замърсяването на въздуха, възстановяване на увредени почви, управление на защитени територии и много други. Нещото, което обединява всичко това е ангажираността на учените от ЛТУ в проекта към създаването на модели за устойчиво развитие и кръгова икономика.

Целият екип на ЦК “Clean&Circle” честити празника на колегите от университета и им пожелава още много успехи в научната работа, а на Лесотехническия университет – академично дълголетие и още поводи за гордост със своите възпитаници.

 

 

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът за компетентност Clean & Circle ...
Обучение „Модули на съвременна технология и ...
На 8-и и 9-и октомври 2022 г. в София Тех Парк се ...